سيستم های صوتي اتوماسيون سیستم های امنيتي سيستم های الکترومکانيکي حامين سپهر

حامين سپهر سپاهان

طراحی، تامين تجهيزات و عملیات نصب و راه اندازی تاسيسات الکتريکی، الکترونيکی و مکانيکی


سيستم های ايمنی و امنيتی ساختمان


            ►◄  اعلام و اطفاء حریق اتوماتيک ►◄  ................................................................................... 

 

                 ......................................................................................................  ►◄  حفاظت الکترونيک ( اعلام سرقت و کنترل تردد )►◄ 

 

            ►◄  قفل دیجیتال ►◄  ...........................................................................................................    

 

             ...................................................  ►◄  حفاطت پيرامونی ( دوربين های مدار بسته- حسگرهای حرکتی مادون قرمز) ►◄