سيستم های صوتي اتوماسيون سیستم های امنيتي سيستم های الکترومکانيکي حامين سپهر

حامين سپهر سپاهان

طراحی، تامين تجهيزات و عملیات نصب و راه اندازی تاسيسات الکتريکی، الکترونيکی و مکانيکی


سيستم های ارتباطی


            ►◄ سيستم های صوتی خاص ( تجاری- مسکونی- اداری و هتلی ) ►◄ ............................................. 

 

               ........................................................................................ ►◄  تجهيزات صوتی حرفه ای ( ميکس و تقويت صدا) ►◄ 

    

            ►◄   طراحی سيستم های صوتی پيام رسان ►◄ ...............................................................................................   

 

              ........................................................................ ►◄  آیفون تصويری- اينترکام- احضار پرستار و ... ►◄