سيستم های صوتي اتوماسيون سیستم های امنيتي سيستم های الکترومکانيکي حامين سپهر

حامين سپهر سپاهان

طراحی، تامين تجهيزات و عملیات نصب و راه اندازی تاسيسات الکتريکی، الکترونيکی و مکانيکی


سيستم های اتوماسيون و مديريت ساختمان


 

           ►◄  مانيتورينگ تجهيزات برق و مکانيک ساختمان (BMS - BAS) ►◄